Wykaz nieruchomości do użyczenia z dnia 14.09.2021

Szczególowe informacje w zarządzeniu 168/2021