Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 129/2018 w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 

ZARZĄDZENIE  nr  129/2018
Burmistrza Bolkowa

z dnia  09 października 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz  art. 25 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 58 w Wierzchosławicach.

§ 2.

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bolkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej umbolkow.bip.net.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie, ul. Rynek 1, i sołectwa Wierzchosławice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

zarzadzenie129_2018 (209.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Łęgosz
Data utworzenia:2018-10-09 12:13:48
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2018-10-09 12:14:09
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2018-10-09 12:15:38
Ostatnia zmiana:2018-10-09 12:15:39
Ilość wyświetleń:297