Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organ
    Burmistrz (0)
        Informacje ogólne (1)
        Zarządzenia Burmistrza (0)
            2003 (1)
            2004 (1)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (79)
            2009 (183)
            2010 (169)
            2011 (173)
            2012 (154)
            2013 (155)
            2014 (175)
            2015 (156)
            2016 (151)
            2017 (133)
            2018 (169)
            2019 (182)
            2020 (199)
            2021 (195)
            2022 (1)
    Rada Miejska (0)
        Informacja dla interesantów (1)
        Portal Mieszkańca - eSesja (1)
        Skład Rady (8)
        Kluby Radnych (1)
        Komisje (0)
            VIII Kadencja 2018-2023 (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Informacje o komisji (1)
                    Skład Komisji (1)
                    Informacja o posiedzeniach (0)
                    Protokoły z kontroli (11)
                    Sprawozdania z pracy Komisji (0)
                Komisja Skarg Wniosków i Petycji (0)
                    Informacje o komisji (1)
                    Skład Komisji (1)
                    Informacja o posiedzeniach (0)
                    Sprawozdania z pracy Komisji (0)
                Komiisja Budżetu i Infrastruktury (0)
                    Informacje o komisji (1)
                    Skład Komisji (1)
                    Informacja o posiedzeniach (0)
                    Sprawozdania z pracy Komisji (0)
                Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska (0)
                    Informacje o komisji (1)
                    Skład Komisji (1)
                    Informacja o posiedzeniach (0)
                    Sprawozdania z pracy komisji (0)
                Plan Pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bolkowie (1)
            Archiwum (4)
        Sesje Rady Miejskiej (0)
            Transmisje i nagrania sesji (2)
            VIII Kadencja Rady Miejskiej 2018-2023 (0)
                Plan Pracy Rady (1)
                Informacja o obradach Rady Miejskiej w Bolkowie (1)
                Protokoły z sesji. (42)
            VII Kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 (0)
                Protokoły z sesji (47)
            VI Kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 (0)
                Protokoły z sesji (46)
            V Kadencja Rady Miejskiej 2006-2010 (0)
                Protokoły z sesji (52)
        Interpelacje i zapytania (1)
            2018-2020 (0)
                Paweł Szymański (20)
                Marek Janas (15)
                Michał Stanek (8)
                Łukasz Iwuć (18)
                Mirosław Pustuła (5)
                Agnieszka Szemberska (11)
                Teresa Ozimek (11)
                Jacek Płaszewski (10)
                Elżbieta Kramarczuk (30)
                Agata Szemberska (3)
                Zbigniew Wolski (23)
                Małgorzata Ciołko (2)
                Paulina Brymerska (3)
                Marek Kwiatkowski (2)
                Marlena Baranowska (1)

Urząd Miejski
    Dane teleadresowe (1)
    Godziny pracy (1)
    Kierownictwo Urzędu (3)
    Referaty i stanowiska samodzielne (1)
    Regulamin orgarnizacyjny, Statut (2)
    Rejestry i ewidencje (3)

Gmina
    Informacje ogólne (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Zakład gospodarki komunalnej w Bolkowie (2)
        Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie (1)
        Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie (1)
        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie (1)
        Szkoła Podstawowa w Bolkowie (1)
        Szkoła Podstawowa w Kaczorowie (1)
        Szkoła Podstawowa w Lipie (1)
        Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych (1)
        Przedszkole Samorządowe w Bolkowie (1)
        Centrum Kulturalno -Biblioteczne Gminy Bolków (2)
        Jednostki nieistniejące (0)
            Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie (2)
            Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Stowarzyszenia i związki (1)
    Strategie, Plany, Programy (31)
    Regulaminy (3)
    Kontrole i Nadzór (1)
        Audyt wewnętrzny (2)
    Raport o stanie Gminy (4)

Ochrona Danych
    Ochrona danych (2)

Prawo lokalne
    Zbiór aktów prawa miejscowego (1)
    Statut (1)
    Budżet (0)
        2006 (4)
        2007 (4)
        2008 (5)
        2009 (6)
        2010 (5)
        2011 (6)
        2012 (5)
        2013 (5)
        2014 (5)
        2015 (5)
        2016 (5)
        2017 (5)
        2018 (5)
        2019 (5)
        2020 (4)
        2021 (4)
        2022 (2)
    Uchwały (0)
        2002-2006 (1)
        2006-2010 (0)
            2006 (0)
                Sesja III z dnia 28 grudnia 2006 r. (9)
                Sesja II z dnia 5 grudnia 2006 r. (7)
                Sesja I z dnia 27 listopada 2006 r. (2)
            2007 (0)
                Sesja XV z dnia 31 grudnia 2007 r. (7)
                Sesja XIV z dnia 30 listopada 2007 r. (8)
                Sesja XIII z dnia 26 października 2007 r. (10)
                Sesja XII z dnia 28 września 2007 r. (11)
                Sesja XI z dnia 13 września 2007 r. (1)
                Sesja X z dnia 29 sierpnia 2007 r. (7)
                Sesja IX z dnia 29 czerwca 2007 r. (5)
                Sesja XVIII z dnia 1 czerwca 2007 r. (7)
                Sesja VII z dnia 24 kwietnia 2007 r. (7)
                Sesja VI z dnia 30 marca 2007 r. (9)
                Sesja V z dnia 27 lutego 2007 r. (13)
                Sesja IV z dnia 19 stycznia 2007 r. (2)
            2008 (0)
                Sesja XVI z dnia 1 lutego 2008 r. (6)
                Sesja XVII z dnia 29 lutego 2008 r. (8)
                Sesja XVIII z dnia 28 marca 2008 r. (9)
                Sesja XIX z dnia 30 kwietnia 2008 r. (5)
                Sesja XX z dnia 30 maja 2008 r. (8)
                Sesja XXI z dnia 27 czerwca 2008 r. (8)
                Sesja XXII z dnia 29 sierpnia 2008 r. (7)
                Sesja XXIII z dnia 30 września 2008 r. (6)
                Sesja XXIV z dnia 4 listopada 2008 r. (13)
                Sesja XXV z dnia 20 listopada 2008 r. (1)
                Sesja XXVI z dnia 2 grudnia 2008 r. (10)
                Sesja XXVII z dnia 19 grudnia 2008 r. (1)
                Sesja XXVIII z dnia 23 grudnia 2008 r. (8)
            2009 (0)
                Sesja XXIX z dnia 10 lutego 2009 r. (7)
                Sesja XXX z dnia 24 lutego 2009 r. (2)
                Sesja XXXI z dnia 27 marca 2009 r. (13)
                Sesja XXXII z dnia 29 kwietnia 2009 r. (12)
                SesjaXXXIII z dnia 14 maja 2009 r. (3)
                Sesja XXXIV z dnia 28 maja 2009 r. (6)
                Sesja XXXV z dnia 30 czerwca 2009 r. (10)
                Sesja XXXVI z dnia 28 sierpnia 2009 r. (9)
                Sesja XXXVII z dnia 28 września 2009 r. (8)
                Sesja XXXVIIII z dnia 30 pażdziernika 2009 r. (6)
                Sesja XXXIX z dnia 17 listopada 2009 r. (2)
                Sesja XL z dnia 30 listopada 2009 r. (9)
                Sesja XLI z dnia 21 grudnia 2009 r. (10)
            2010 (0)
                Sesja XLII z dnia 29 stycznia 2010 r. (7)
                Sesja XLIII z dnia 25 lutego 2010 r. (7)
                Sesja XLIV z dnia 26 marca 2010 r. (11)
                Sesja XLV z dnia 29 kwietnia 2010 r. (6)
                Sesja XLVI z dnia 27 maja 2010 r. (6)
                Sesja XLVII z dnia 30 czerwca 2010 r. (8)
                Sesja XLVIII z dnia 26 lipca 2010 r. (4)
                Sesja XLIX z dnia 27 sierpnia 2010 r. (12)
                Sesja L z dnia 29 września 2010 r. (8)
                Sesja LI z dnia 27 października 2010 r. (7)
                Sesja LII z dnia 10 listopada 2010 r. (5)
        2010-2014 (1)
            2010 (0)
                Sesja I z dnia 1 grudnia 2010 r. (3)
                Sesja II z dnia 9 grudnia 2010 r. (2)
                Sesja III z dnia 30 grudnia 2010 r. (7)
            2011 (0)
                Sesja IV z dnia 27 stycznia 2011 r. (8)
                Sesja V z dnia 28 lutego 2011 r. (7)
                Sesja VI z dnia 30 marca 2011 r. (9)
                Sesja VII z dnia 28 kwietnia 2011 r. (7)
                Sesja VIII z dnia 31 maja 2011 r. (15)
                Sesja IX z dnia 22 czerwca 2011 r. (8)
                Sesja X z dnia 1 sierpnia 2011 r. (9)
                Sesja XI z dnia 31 sierpnia 2011 r. (6)
                Sesja XII z dnia 30 września 2011 r. (7)
                Sesja XIII z dnia 28 października 2011 r. (9)
                Sesja XIV z dnia 30 listopada 2011 r. (8)
                Sesja XV z dnia 22 grudnia 2011 r. (7)
        2014-2018 (1)
        2018-2023 (1)
    Taryfy (3)
    Zagospodarowanie przestrzenne (2)
        Obwieszczenia (0)
    Gminna Ewidencja Zabytków (1)
    Projekty aktów prawnych do konsultacji (0)
        Strategia (3)
        Rewitalizacja (6)

Akty prawne
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

Zamówienia publiczne
    Plan zamówień (1)
    Platforma zakupowa (1)
    Zamowienia publiczne (0)
        Zakończone (0)
    Archiwum zamówień (0)
        Powyżej 30000 euro (0)
            Postępowania w toku (0)
            Postępowania zakończone (0)
                2009 (13)
                2010 (21)
                2011 (10)
                2012 (6)
                2013 (6)
                2014 (10)
                2015 (7)
                2016 (4)
                2017 (7)
                2018 (13)
                2019 (4)
        Poniżej 30000 euro (0)

Gospodarka nieruchomościami
    Sprzedaż nieruchomości (0)
        Przetargi (0)
            Ogłoszenia (2)
            Informacje o wynikach przetargów (3)
    Wykazy nieruchomości (0)
        Wykaz nieruchomości do zbycia (0)

Ochrona Środowiska
    Ogłoszenia (15)
    Informacje (4)
        Analiza stanu gospodarki odpadami (8)
        Osiągnięte poziomy recyklingu (10)
    EDOŚ (1)
    Raporty (1)

Ogłoszenia, Konkursy, Komunikaty
    Otwarty konkurs ofert (35)
    Oferty organizacji pozarządowych (2)
    Oferty w trybie art. 19a (0)
        Oferty (3)
        Wyniki (4)
        Dostępne środki (0)
    Nabór pracowników (0)
        Postępowania w toku (0)
        Postępowania zakończone (1)
    Ogłoszenia, Komunikaty (12)
    Pomoc publiczna i ulgi podatkowe (0)
        2019 (3)
        2020 (3)
        2021 (3)
    Podstawowa kwota dotacji celowej (9)
    Spis Rolny (0)
        Powszechny Spis Rolny 2010 (5)
        Powszechny Spis Rolny 2020 (1)
    Spis Ludności (0)
        Narodowy Spis Powszechny 2011 (7)
        Narodowy Spis Powszechny 2021 (1)

Petycje
    Petycje (3)

Kontrole

Oświadczenia majątkowe
    Urząd Miejski (0)
        Złożone w 2022 roku (1)
        Złożone w 2021 roku (1)
        Złożone w 2020 roku (1)
        Złożone w 2019 roku (1)
        Złożone w 2018 roku (1)
        Złożone w 2017 roku (1)
        Złożone w 2016 roku (1)
    Rada Miejska (0)
        Złożone w 2022 roku (1)
        Złożone w 2021 roku (1)
        Złożone w 2020 roku (1)
        Złożone w 2019 roku (1)
        Złożone w 2018 roku (1)
        Złożone w 2017 roku (1)
        Złożone w 2016 roku (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Złożone w 2022 roku (1)
        Złożone w 2021 roku (1)
        Złożone w 2020 roku (1)
        Złożone w 2019 roku (2)
        Złożone w 2018 roku (2)
        Złożone w 2017 roku (2)
        Złożone w 2016 roku (1)

Poradnik interesanta
    Poradnik interesanta (0)
        Sprawy wojskowe (0)
        Sprawy lokalowe i nieruchomości (7)
        Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami (8)
        Działalność Gospodarcza (2)
        Alkohol (3)
        Sprawy meldunkowe (1)
        Podatki i opłaty lokalne (29)
        Zagospodarowanie przestrzenne (2)
        Drogownictwo (1)
        Zgromadzenia, imprezy (4)
        Pozostałe (6)
        Karta Dużej Rodziny (1)
        Dowody osobiste (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)

Wybory i Referenda
    Samorządowe (0)
        2008 - Uzupełniające (1)
        2009 - Uzupełniające (1)
        2010 (19)
        2014 (13)
        2018 (22)
    Parlament Europejski (0)
        2009 (8)
        2014 (9)
        2019 (13)
    Prezydenckie (0)
        2015 (3)
        2020 (20)
            Wybory 10 maja 2020 r. (11)
    Parlamentarne (0)
        2011 (8)
        2015 (2)
        2019 (8)
    Referendum ogólnokrajowe (2)
    Informacje ogólne (1)

Informacje
    Instrukcja obsługi (1)
    Redakcja (1)
    Informacja publiczna (2)
    Dostępność (3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij