Numery telefonów do Urzędu

75 74 13 213, 75 74 13 215, 75 74 14 383, 75 74 14 385,
fax. 75 74 13 394

Główny adres email do Urzędu: um@bolkow.pl

Adresy email pracowników są tworzone wg schematu imie.nazwisko@bolkow.pl

 

 KIEROWNICTWO URZĘDU

- Burmistrz Bolkowa    Grzegorz Kucab

- Z-ca Burmistrza    Krzysztof Andrzejewski

- Sekretarz Gminy    Katarzyna Szywała  pok. 9 tel. 23   

 URZAD STANU CYWILNEGO

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    Beata Rapp pok. 11 tel. 24

- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego    Katarzyna Szywała pok. 11 tel. 24

 REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY:

- Skarbnik Gminy, będący jednocześnie kierownikiem Referatu    Małgorzata Wypych , pok. 16 tel.  32

- Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Bolkowie- Z-ca Skarbnika Gminy    Agata Maziarz pok. 17 tel. 35

- Stanowisko ds. podatkowo-budżetowych, poboru i egzekucji podatków lokalnych    Wioleta Mucha pok. 12 tel. 33        

- Stanowisko ds. księgowości, poboru i egzekucji opłat związanych z gospodarką odpadami i archiwum    Katarzyna Warzyńska     pok. 14 tel. 28

- Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych i rozliczeń    Maria Brymerska pok. 12 tel. 34

- Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych i rozliczeń    Agnieszka Pawełska-Jankowska pok. 12 tel. 34

- Stanowisko ds. opłat i rozliczeń podatku VAT oraz ewidencji środków trwałych    Ewa Dołoszyńska pok. 12 tel. 33

- Stanowisko ds. księgowości budżetowej oraz rozrachunków i wynagrodzeń    Wioletta Kasprzyk pok. 17 tel. 58

- Stanowisko ds. rozliczeń

 REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

- Kierownik Referatu    Wiesława Łęgosz pok. 3 tel. 29

- Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym    Małgorzata Bielec pok. 3 tel. 27

- Stanowisko ds. lokalowych    Agnieszka Siwiaszczyk pok. 3 tel. 39

- Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego pok. 3 tel. 38

 REFERAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ

- Kierownik Referatu    Mariola Kochowska pok. 15 tel. 36

- Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy Żaneta Wilińska-Dziedzic pok. 15 tel. 15

- Stanowisko ds. rozliczeń    Agnieszka Wegneris pok. 15 tel. 14

- Stanowisko ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych

 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

- Kierownik Referatu    Magdalena Zieleniewicz  pok. 2 tel. 17

- Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska   Karolina Kuryło pok. 2 tel. 30

- Stanowisko ds. ochrony środowiska    Rafał Polański pok. 2 tel. 30

- Stanowisko ds. gospodarki leśnej i rolnictwa    Kamil Jędrzejczyk  pok. 2 tel. 26  

 REFERAT INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Kierownik Referatu    Radosław Łukasiński pok. 4 tel. 31

- Stanowisko  ds. Inwestycji Gminnych

- Stanowisko ds. Budownictwa    Jan Madeła pok. 2 tel. 38

- Stanowisko ds. Obszarów Wiejskich i Komunikacji    Agnieszka Tarasek-Wiernik pok. 4a tel. 41

 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I PROMOCJI GMINY

- Kierownik Referatu    Joanna Niemiec-Klimek pok. 6 tel. 18

- Stanowisko ds. obywatelskich    Edyta Szpyrka pok. 10 tel. 20

- Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych    Angelika Pisulska-Jędrusiak pok. 10 tel. 44

- Stanowisko ds. promocji gminy    Marek Sikorski pok. 6 tel. 37

 REFERAT ORGANIZACYJNY

- Kierownik Referatu    Lucyna Jasińska pok 9 tel. 23

- Stanowisko ds. kadr i ubezpieczeń    Roksana Woźniak pok. 7 tel. 25

- Stanowisko ds. informatyki    Rafał Bonna pok. 15a tel. 16

- Stanowisko ds. obronności  i zarządzania kryzysowego i ppoż    Grzegorz Urbanowski pok. 13 tel. 45

- Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych    Mariola Maciak pok. 9 tel. 12

 STANOWISKA SAMODZIELNE

- Stanowisko ds obsługi Rady Miejskiej    Zuzanna Karbowiak pok 5 tel. 13