Numery telefonów do Urzędu

75 74 13 213, 75 74 13 215, 75 74 14 383, 75 74 14 385
fax. 75 74 13 394

Główny adres email do Urzędu: um@bolkow.pl

Adresy email pracowników są tworzone wg schematu imie.nazwisko@bolkow.pl

 

 KIEROWNICTWO URZĘDU

- Burmistrz Bolkowa    Grzegorz Kucab

- Z-ca Burmistrza    Krzysztof Andrzejewski

- Sekretarz Gminy    Katarzyna Szywała  pok. 9 tel. 203 

 URZAD STANU CYWILNEGO

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    Agnieszka Siwiaszczyk pok. 11 tel. 301

- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego    Katarzyna Szywała pok. 11 tel. 301

 REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY:

- Skarbnik Gminy, będący jednocześnie kierownikiem Referatu    Małgorzata Wypych pok. 16 tel.  314

- Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Bolkowie- Z-ca Skarbnika Gminy    Agata Maziarz pok. 17 tel. 316

- Stanowisko ds. podatkowo-budżetowych, poboru i egzekucji podatków lokalnych    Wioleta Mucha pok. 12 tel. 302        

- Stanowisko ds. księgowości, poboru i egzekucji opłat związanych z gospodarką odpadami i archiwum    Katarzyna Warzyńska     pok. 14 tel. 308

- Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych i rozliczeń    Maria Brymerska pok. 12 tel. 304

- Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych i rozliczeń    Agnieszka Pawełska-Jankowska pok. 12 tel. 305

- Stanowisko ds. opłat i rozliczeń podatku VAT oraz ewidencji środków trwałych    Ewa Dołoszyńska pok. 12 tel. 303

- Stanowisko ds. księgowości budżetowej oraz rozrachunków i wynagrodzeń    Wioletta Kasprzyk pok. 17 tel. 315

- Stanowisko ds. rozliczeń

 REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

- Kierownik Referatu    Wiesława Łęgosz pok. 3 tel. 106

- Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym    Małgorzata Bielec pok. 3 tel. 108

- Stanowisko ds. lokalowych    Katarzyna Janik pok. 3 tel. 107

- Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego  Justyna Perun pok. 3 tel. 105

 REFERAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ

- Kierownik Referatu    Mariola Kochowska pok. 15 tel. 310

- Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy  Aleksandra Król-Otoka pok. 15 tel. 309

- Stanowisko ds. rozliczeń    Agnieszka Wegneris pok. 15 tel. 311

- Stanowisko ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej       Żaneta Wilińska-Dziedzic pok. 15 tel. 312

 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

- Kierownik Referatu    Magdalena Zieleniewicz  pok. 2 tel. 104

- Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska   Karolina Kuryło pok. 2 tel. 102

- Stanowisko ds. ochrony środowiska   Renata Oleksy   pok. 2 tel. 103

- Stanowisko ds. gospodarki leśnej i rolnictwa    Kamil Jędrzejczyk  pok. 2 tel. 101

 REFERAT INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Kierownik Referatu    Paweł Marchlewski   pok. 4 tel. 207

- Stanowisko  ds. Inwestycji Gminnych  Krzysztof Nowakowski  pok. 4 tel. 210

- Stanowisko ds. Budownictwa    Jan Madeła pok. 4 tel. 208

- Stanowisko ds. Obszarów Wiejskich i Komunikacji    Agnieszka Tarasek-Wiernik pok. 4 tel. 209

 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OŚWIATY I PROMOCJI GMINY

- Kierownik Referatu    Joanna Niemiec-Klimek pok. 6 tel. 213

- Stanowisko ds. obywatelskich    Edyta Szpyrka pok. 10 tel. 205

- Stanowisko ds. obywatelskich i oświaty    Ada Oczachowska pok. 10 tel. 204

- Stanowisko ds. promocji gminy    Marek Sikorski pok. 6 tel. 212

 REFERAT ORGANIZACYJNY

- Kierownik Referatu    Lucyna Jasińska pok 13 tel. 307

- Stanowisko ds. informatyki    Rafał Bonna pok. 15a tel. 313

- Stanowisko ds. obronności  i zarządzania kryzysowego i ppoż    Marcin Urbaniak pok. 13 tel. 306

- Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych    Mariola Maciak pok. 9 tel. 200

 STANOWISKA SAMODZIELNE

- Stanowisko ds obsługi Rady Miejskiej    Zuzanna Karbowiak pok 5 tel. 211

- Stanowisko ds. kadr i ubezpieczeń    Roksana Woźniak pok. 7 tel. 214