Numery telefonów do Urzędu

75 74 13 213, 75 74 13 215, 75 74 14 385
fax. 75 74 13 394

Urząd Stanu Cywilnego 75 74 14 383

Główny adres email do Urzędu: um@bolkow.pl

Adresy email pracowników są tworzone wg schematu imie.nazwisko@bolkow.pl

 

 KIEROWNICTWO URZĘDU

- Burmistrz Bolkowa    Grzegorz Kucab

- Z-ca Burmistrza    Krzysztof Andrzejewski

- Sekretarz Gminy    Katarzyna Szywała  pok. 9 tel. 203 

 URZAD STANU CYWILNEGO

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    Agnieszka Siwiaszczyk pok. 11 tel. 301

- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego    Katarzyna Szywała pok. 11 tel. 301

 REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY:

- Skarbnik Gminy, będący jednocześnie kierownikiem Referatu    Małgorzata Wypych pok. 16 tel.  314

- Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Bolkowie- Z-ca Skarbnika Gminy    Agata Maziarz pok. 17 tel. 316

- Stanowisko ds. podatkowo-budżetowych, poboru i egzekucji podatków lokalnych    Wioleta Mucha pok. 12 tel. 302        

- Stanowisko ds. księgowości, poboru i egzekucji opłat związanych z gospodarką odpadami i archiwum    Katarzyna Warzyńska     pok. 14 tel. 308

- Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych i rozliczeń    Maria Brymerska pok. 12 tel. 304

- Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych i rozliczeń    Agnieszka Pawełska-Jankowska pok. 12 tel. 305

- Stanowisko ds. opłat i rozliczeń podatku VAT oraz ewidencji środków trwałych    Ewa Dołoszyńska pok. 12 tel. 303

- Stanowisko ds. księgowości budżetowej oraz rozrachunków i wynagrodzeń    Wioletta Kasprzyk pok. 17 tel. 315

- Stanowisko ds. obszarów wiejskich i rozliczeń    Agnieszka Tarasek-Wiernik pok. 13 tel. 307

- Stanowisko ds. rozliczeń

 REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

- Kierownik Referatu    Wiesława Łęgosz pok. 3 tel. 106

- Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym    Małgorzata Bielec pok. 3 tel. 108

- Stanowisko ds. lokalowych    Katarzyna Janik pok. 3 tel. 107

- Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego  Justyna Perun pok. 3 tel. 105

 REFERAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ

- Kierownik Referatu    Mariola Kochowska pok. 15 tel. 310

- Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy  Aleksandra Król-Otoka pok. 15 tel. 309

- Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych    Agnieszka Wegneris pok. 15 tel. 311

- Stanowisko ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej       Renata Siemion pok. 15 tel. 312

 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

- Kierownik Referatu    Magdalena Zieleniewicz  pok. 2 tel. 104

- Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska   Karolina Kuryło pok. 2 tel. 102

- Stanowisko ds. ochrony środowiska   Renata Oleksy   pok. 2 tel. 103

- Stanowisko ds. gospodarki leśnej i rolnictwa    Kamil Jędrzejczyk  pok. 2 tel. 101

 REFERAT INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Kierownik Referatu    Paweł Marchlewski   pok. 4 tel. 207

- Stanowisko  ds. inwestycji gminnych  Krzysztof Nowakowski  pok. 4 tel. 210

- Stanowisko ds. budownictwa    Jan Madeła pok. 4 tel. 208

- Stanowisko ds. drogownictwa pok. 4 tel. 209

 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OŚWIATY I PROMOCJI GMINY

- Kierownik Referatu    Joanna Niemiec-Klimek pok. 6 tel. 213

- Stanowisko ds. obywatelskich    Edyta Szpyrka pok. 10 tel. 205

- Stanowisko ds. obywatelskich i oświaty    Ada Oczachowska pok. 10 tel. 204

- Stanowisko ds. promocji gminy    Marek Sikorski pok. 6 tel. 212

 STANOWISKA SAMODZIELNE

- Stanowisko ds obsługi Rady Miejskiej    Zuzanna Karbowiak pok 5 tel. 211

- Stanowisko ds. kadr i ubezpieczeń    Roksana Woźniak pok. 7 tel. 214

- Stanowisko ds. informatyki    Rafał Bonna pok. 15a tel. 313

- Stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego i ppoż    Marcin Urbaniak pok. 13 tel. 306

- Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych    Mariola Maciak pok. 9 tel. 200