Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej

  • Radosław Łukasiński - Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności tel. 757413215 wew. 31
  • Rafał Polański  Z-ca Przewodniczącego tel. 757413215 wew 48 
  • Rafał Bonna - Członek Zespołu tel. 757413215 wew. 16

Adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawach dostępności: dostepnosc@bolkow.pl

 

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności: LINK