Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową , która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 10 czerwca 2019 r. nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, uług oraz robót budowalnych będą wysyłać do Państwa, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Jak to wygląda w praktyce:

•Na platformie będą wystawiane zapytania o wartości poniżej 30 tys. euro, nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych oraz powyżej 30 tyś euro, objęte ustawą o zamówieniach publicznych.

•Zaproszeni dostawcy zostaną poinformowani przez e-mail o zaproszeniu do złożenia oferty,

•Po kliknięciu linku z wiadomości, dostawca zostanie przeniesiony do formularza złożenia oferty,

  • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),

  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,

  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,

  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej )

  • Do 31 grudnia 2019 r. postępowania prowadzone zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) mogą być prowadzone w formie tradycyjnej a platfroma będzie jedynie miejscem publikacji ogłoszenia.

  Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

  Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz używanie jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektrniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

  W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

  Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.