Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 2. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Urząd Miejski w Bolkowie prowadzi w formie elektronicznej "zbiór aktów prawa miejscowego".

Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane są pod adresem:

prawomiejscowe.pl