Bolków, dnia 23 września 2020 roku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bolkowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w BOLKOWIE przy ul. Górskiej:

Szczegóły z zarządzeniu 179/2020