Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Miejski w Bolkowie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do naszej instytucji. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: http://epuap.gov.pl
 
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie EPUAP (posiadanie konta jest bezpłatne). Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przy pomocy Profilu zaufanego.