OGŁOSZENIE O NABORZE

Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, zatrudni pracownika

na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa

w Referacie Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Określenie stanowiska (dodatkowe informacje):

Forma zatrudnienia: z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2022 r.

Liczba stanowisk: 1.

 

Szczegółowe informacje w załacznikach