Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bolkowie, obręb 1, stanowiącej działkę niezabudowaną numer 169/3, obręb 1.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu 98/2022