Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 179/2021
Burmistrza Bolkowa
z dnia 4 października 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, zatrudni pracownika

na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

w Referacie Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy.

I.  Określenie stanowiska (dodatkowe informacje):

Forma zatrudnienia: z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2021 r.

Liczba stanowisk: 1.

 

Szczegółowe informacje w załacznikach