Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 12/48 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzchosławice, gmina Bolków, w granicach działki nr 532/3 o powierzchni 0,1476 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi.

Szczegóły w zarządzeniu 166/2021