Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mysłowie, stanowiącej działkę niezabudowaną numer 131/4, obręb Mysłów, o powierzchni 0,4425 ha.

Szczegóły w zarządzeniu 165/2021