Bolków, dnia 21 stycznia 2021 roku

GN.271.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Bolkowa zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Bolków w 2021 roku” zgodnie z poniżej określonymi warunkami:

 

Szczegółowe informacjie w załącznikach.