Bolków, dnia 18 stycznia 2021 roku

GN.271.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Bolkowa zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonywanie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Bolków w 2021 roku” zgodnie z poniżej określonymi warunkami: