OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: powołanie na stanowisko – na okres 3 lat

Nazwa i adres instytucji kultury: Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie ul. Szpitalna 16; 59-420 Bolków

Szczegóły w załącznikach