Bolków, dnia 16 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bolkowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowegow Bolkowie

I. Organ prowadzący przedszkole: Gmina Bolków.

II. Nazwa i adres przedszkola, którego dotyczy konkurs: Przedszkole Samorządowe w Bolkowie,ul. Sienkiewicza 39,59-420 Bolków.

Szczegóły w załącznikach