Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ;" Ekspoloatacji i przeróbce kopaliny ze złoża wapienie krystalicznych Lipa".

Pobierz protokół w pdf. (27MB)