1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolków, tel. 757413309 – na podstawie Statutu,
  2. Agencja Obrotu Rolnego Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Kazimierz Małecki, ul. Kolejowa 30, 59-420 Bolków, tel. 757413372 – Decyzja GKŚ.6233.01.2012,
  3. TOI TOI Polska Sp.z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 228116144 – Decyzja  GKŚ.6233.1.2018,
  4. Kółko Rolnicze w Lipie, Lipa 20, 59-420 Bolków, tel. 757414077 – Decyzja GKŚ.6233.02.2014,
  5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, tel. 768703045 – Decyzja  GKŚ.6233.04.2016,
  6. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, te. 322713389 – Decyzja  GKŚ.6233.03.2016.
  7. mToilet Sp. z o.o.,ul. Toruńska 31,03-226 Warszawa - Decyzja GOŚ.6233.1.2021