W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenów położonych w obrębach Stare Rochowice oraz Wolbromek i Bolków - obszar planistyczny "B"

Data uchwały:
2009-08-28

Numer uchwały:
XXXVI/254/09

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bolkowie

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.