W sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Bolków na rok 2009 .

Data uchwały:
2009-05-14

Numer uchwały:
XXXIII/230/09

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bolkowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia