W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ludowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza

Data uchwały:
2009-05-14

Numer uchwały:
XXXIII/231/09

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bolkowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie