Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 120/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr 120/2019
Burmistrza Bolkowa

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz rt. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzchosławicach, stanowiącej działkę numer 562/19, o powierzchni 0,1045 ha, zabudowaną budynkiem niemieszkalnym.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bolkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej umbolkow.bip.net.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie, ul. Rynek 1, oraz sołectwa Wierzchosławice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Zarządzenie.120.2019.2019-07-30 (260.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Łęgosz
Data utworzenia:2019-07-30 13:53:34
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2019-07-30 13:50:49
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2019-07-30 13:54:16
Ostatnia zmiana:2019-07-30 13:54:36
Ilość wyświetleń:176