Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 118/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

ZARZĄDZENIE Nr 118/2019

Burmistrza Bolkowa

z dnia 25 lipca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) oraz § 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

 

§ 1. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wynosi dla eksperta zamieszkałego:

1) na terenie Gminy Bolków:

a) 250 zł brutto za udział w pierwszym posiedzeniu komisji danego dnia,

b) 100 zł brutto za udział w każdym kolejnym posiedzeniu komisji tego samego dnia,

2) w odległości do 100 km od Bolkowa:

a) 300 zł brutto za udział w pierwszym posiedzeniu komisji danego dnia,

b) 100 zł brutto za udział w każdym kolejnym posiedzeniu komisji tego samego dnia,

3) w odległości powyżej 100 km do 200 km od Bolkowa:

a) 350 zł brutto za udział w pierwszym posiedzeniu komisji danego dnia,

b) 100 zł brutto za udział w każdym kolejnym posiedzeniu komisji tego samego dnia,

4) w odległości powyżej 200 km do 300 km od Bolkowa:

a) 400 zł brutto za udział w pierwszym posiedzeniu komisji danego dnia,

b) 100 zł brutto za udział w każdym kolejnym posiedzeniu komisji tego samego dnia,

5) w odległości powyżej 300 km od Bolkowa:

a) 500 zł brutto za udział w pierwszym posiedzeniu komisji danego dnia,

b) 100 zł brutto za udział w każdym kolejnym posiedzeniu komisji tego samego dnia.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie koszty związane z udziałem

eksperta w pracach komisji egzaminacyjnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bolków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Niemiec-Klimek
Data utworzenia:2019-07-25 12:01:42
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2019-07-25 12:01:46
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2019-07-30 13:54:16
Ostatnia zmiana:2019-07-30 13:54:33
Ilość wyświetleń:351