Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 12/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Bolkowie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
BURMISTRZA BOLKOWA
z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Bolkowie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam upoważnienia Pani Agnieszce Siwiaszczyk – pracownikowi Urzędu Miejskiego w Bolkowie w zakresie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia lub utraty ważności z tytułu wcześniejszego ustania zatrudnienia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Stasiak
Data utworzenia:2019-01-28 14:39:14
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2019-02-04 10:39:33
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2019-02-04 10:40:16
Ostatnia zmiana:2019-02-15 07:45:55
Ilość wyświetleń:309