Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 132/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

ZARZĄDZENIE  nr  132/2018
Burmistrza Bolkowa

z dnia  10 października  2018 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25.04.2002 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości zmienionej uchwałą nr IX/45/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku, uchwałą nr XXVI/134/04 z dnia 29 października 2004 roku, uchwałą nr XXXV/181/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku, uchwałą nr XIII/85/07 z dnia 26 października 2007 roku, uchwałą nr XVIII/127/08 z dnia 28 marca 2008 roku, uchwałą nr XXXI/206/09 z dnia 27 marca 2009 roku, uchwałą nr XLV/320/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, uchwałą nr V/23/11 z dnia 28 lutego 2011 roku, uchwałą nr IX/63/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku i uchwałą nr XXXVIII/253/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku, Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§  1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2.

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bolkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej umbolkow.bip.net.pl.

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

zarzadzenie132_2018 (187.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Łęgosz
Data utworzenia:2018-10-10 09:30:48
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2018-10-10 09:31:05
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2018-10-10 09:33:12
Ostatnia zmiana:2018-10-10 09:33:26
Ilość wyświetleń:236