Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 131/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  131/2018
Burmistrza Bolkowa
z dnia 10 października 2018 roku

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Burmistrza Bolkowa nr 48/2006 z dnia  28 kwietnia 2006 r., Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości zawarte w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część  niniejszego zarządzenia, na okres do trzech lat.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

zarzadzenie131_2018 (144kB)    

Metadane

Źródło informacji:Halina Baron
Data utworzenia:2018-10-10 08:08:07
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2018-10-10 08:08:18
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2018-10-10 08:09:29
Ostatnia zmiana:2018-10-10 08:09:35
Ilość wyświetleń:214