Zamknij okno Drukuj dokument

Administrowanie targowiskiem „ROŻEK” przy ul. Niepodległości w Bolkowie oraz pobierania opłat targowych

Bolków, dnia 6 czerwca 2018 roku

EG.3132.1.2018

OGŁOSZENIE

Gmina Bolków zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania  pn.:

„Administrowanie targowiskiem „ROŻEK” przy ul. Niepodległości w Bolkowie oraz pobierania opłat targowych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zasady poboru opłat reguluje uchwała nr XXX/212/01 Rady Miejskiej   w Bolkowie z dnia 23 lutego 2001 roku zmienionej uchwałą nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Bolkowie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na obszarze miasta Bolków.

Dodatkowe wymagania Zleceniodawcy:

Dodatkowych informacji związanych z przygotowaniem oferty oraz jej zakresem, udziela Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu  Miejskiego – mgr Edyta Szpyrka  tel. 75 7413213 wew. 28  w godzinach pracy Urzędu.

 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zleceniodawcy  pokój nr 9 (sekretariat) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, z dopiskiem „Administrowanie targowiskiem „ROŻEK”   przy ul. Niepodległości w Bolkowie oraz pobieranie opłat targowych,   w terminie do godz. 10:00 dnia 18 czerwca 2018.

Otwarcie komisyjne ofert odbędzie się o godz. 10:15 dnia 18.06.2018 roku w pok. nr  7.

Burmistrz Bolkowa

(-) Jarosław Wroński

 

Metadane

Źródło informacji:Edyta Szpyrka
Data utworzenia:2018-06-06 13:11:15
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2018-06-06 13:11:25
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2018-06-06 13:13:38
Ostatnia zmiana:2018-06-06 13:13:53
Ilość wyświetleń:933