Zamknij okno Drukuj dokument

Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn.: Bolkowska Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA

Zamawiający:
Gmina Bolków

Tytuł przetargu:
Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn.: Bolkowska Galeria Historyczno–Artystyczna ARS ET HISTORIA

CPV:
Główny przedmiot:  
45000000-7 roboty budowlane
Przedmioty dodatkowe:
45110000-9 roboty w zakresie burzenia
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków
45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45233140-2 roboty drogowe
39150000-8 różne meble i wyposażenie
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 30 tys. euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
do 30.11.2018

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-01-08 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-01-08 godz: 09:05

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków pokój nr 8 (sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:

Cena - 60%
Doświadczenie wykonawcy – 40%

Wadium:
120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).

UWAGI:

Ogłoszenie w BZP nr 633858-N-2017 z dnia 2017-12-18 r.

Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem:

http://www.bolkow.pl/bip/zp7_2017_Dokumentacja_projektowa.zip

UWAGA Zmiana terminu składania ofert do 15.01.2017 r. do godz. 09:00

UWAGA!  Druga zmiana terminu składania ofert 17/01/2018, godzina: 09:00,
 

UNIEWAŻNIONY

Załączniki

Ogłoszenie (329.7kB)    
SIWZ (5.7MB)    
Odpowiedzi na pytania 1 (231.7kB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (267.8kB)    
Zmiana SIWZ (438.2kB)    
Odpowiedzi na pytania 2 (230.2kB)    
Odpowiedzi na pytania 3 (231.2kB)    
Odpowiedzi na pytania 3 załączniki (1.9MB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (439.3kB)    
Zmiana SIWZ nr 2 (268.7kB)    
Odpowiedzi na pytania nr 4 (235.7kB)    
Odpowiedzi na pytania nr 5 (231.6kB)    
Ondario (596kB)    
Oświetlenie sceniczne (1.4MB)    
Informacja z otwarcia ofert (188.3kB)    
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (222.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Radosław Łukasiński
Data utworzenia:2017-12-18 12:16:51
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2017-12-18 12:17:05
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2017-12-18 12:26:55
Ostatnia zmiana:2018-01-17 14:47:04
Ilość wyświetleń:909