Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 38/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Nr 38/17
Burmistrza Bolkowa

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2017

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Burmistrz zarządza:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 18.213,00 zł,

      z tego: dochody bieżące  -18.213,00 ł,

                  dochody majątkowe  0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zmniejsza  się wydatki gminy o kwotę 18.213,00 zł,

       z tego: wydatki bieżące  -18.213,00 zł,

                  wydatki majątkowe  0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Zarządzenie 38/2017 (486.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Bożena Januszewska
Data utworzenia:2017-03-31 12:58:55
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2017-04-10 12:58:56
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2017-04-10 13:01:36
Ostatnia zmiana:2017-04-10 13:01:46
Ilość wyświetleń:242