Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 30/2017 w sprawie terminu zgłoszenia oraz terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków, w roku szkolnym 2017/2018

 

Zarządzenie nr 30/2017

Burmistrza Bolkowa

z dnia  10 marca 2017 r.

 

w sprawie terminu zgłoszenia oraz terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków,  w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), art. 205 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) oraz  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w załączniku do zarządzenia jest mowa o:

  1. Szkole podstawowej - należy przez to rozumieć  szkołę podstawową , dla której organem prowadzącym jest Gmina Bolków.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności związany ze zgłoszeniem do I klasy szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie  szkoły oraz terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy  szkoły podstawowej  dla  dzieci zamieszkałych poza obwodem  szkoły,  na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Zarządzenie 30/2017 (533.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jacek Machynia
Data utworzenia:2017-03-10 10:21:16
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2017-03-15 10:21:32
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2017-03-15 10:21:56
Ostatnia zmiana:2017-03-17 08:23:51
Ilość wyświetleń:265