Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie 29/2017 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018

 

Zarządzenie nr 29/2017

Burmistrza Bolkowa

z dnia  10 marca 2017 r.

 

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,poz. 59) oraz art. 204 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w załączniku do zarządzenia jest mowa o:

  1. Przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej , dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, prowadzonym na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Zarządzenie 29/2017 (439.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jacek Machynia
Data utworzenia:2017-03-10 10:19:51
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2017-03-15 10:20:07
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2017-03-15 10:20:53
Ostatnia zmiana:2017-03-17 08:24:22
Ilość wyświetleń:292