Zamknij okno Drukuj dokument

Otwarty konkurs ofert z dnia 2 lutego 2017 r.

 

Działając Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817) 

Burmistrz Bolkowa
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

- utrzymania obiektów sportowych oraz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej     i sportu, 

- Pełny tekst ogłoszenia - w zarządzeniu nr 13/2017

- Wyniki konkursu - w zarządzeniu nr 25/2017

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:2017-02-02 10:26:07
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2017-02-02 10:26:15
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2017-02-02 10:52:51
Ostatnia zmiana:2017-03-03 14:17:27
Ilość wyświetleń:720