Zamknij okno Drukuj dokument

Pracownicy Urzędu

  Tel.: 75 74 13 213, 75 74 13 215, 75 74 14 383, 75 74 14 385,
fax. 75 74 13 394

KIEROWNICTWO URZĘDU

Burmistrz Bolkowa

mgr Jarosław Wroński

pok. nr 9

 

Z-ca Burmistrza Bolkowa

mgr Jacek Machynia
burmistrz@bolkow.pl

pok. nr 9

 

Sekretarz Gminy

mgr Katarzyna Szywała
um@bolkow.pl

pok. nr 9

tel. 23

Skarbnik Gminy

mgr Jolanta Majtczak  skarbnik@bolkow.pl

pok. nr 16

tel. 32

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOśCIAMI, ROLNICTWA I LEśNICTWA

Kierownik referatu RN

mgr Wiesława Łęgosz
nieruchomosci@bolkow.pl

pok. nr 3

tel. 29

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

pok. nr 3

tel. 26

Inspektor ds. gospodarki leśnej i rolnictwa

mgr inż Dorota Bucior dorota.bucior@bolkow.pl

pok. nr 3

tel. 47

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym  -
Pracownik do kontaktów z osobami niesłyszącymi

Halina Baron halina.baron@bolkow.pl

pok. nr 3

tel. 27

 

REFERAT FINANSOWO-BUDżETOWY

Z-ca Skarbnika
Gminy i Miasta

mgr Agata Maziarz agata.maziarz@bolkow.pl 

pok. nr 17

tel. 35

Inspektor
ds. poboru podatków

mgr Maria Brymerska
anna.brymerska@bolkow.pl

pok. nr 12

tel. 34

Inspektor
ds. poboru podatków

mgr Agnieszka Pawełska-Jankowska
agnieszka.pawelska@bolkow.pl
 

pok. nr 12

tel. 34

Inspektor
ds. podatków i opłat

Halina Baczmańska
halina.baczmanska@bolkow.pl

pok. nr 12

tel. 33

Podinspektor
ds. podatków i opłat

Wioleta Mucha
wioleta.mucha@bolkow.pl

pok. nr 12

tel. 33

Inspektor
ds. budżetowych i kasy

Katarzyna Warzyńska

pok. nr 1

tel. 36

Podinspektor ds. egzekucji, rozrachunków i wynagrodzeń

Renata Kałamarz

pok. nr 17

tel. 58

Podinspektor
ds. opłat i rozliczeń

mgr Anna Andrzejewska-Bonna
anna.andrzejewska-bonna@bolkow.pl 

pok. nr 15

tel. 14

 

REFERAT INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Kierownik Referatu 

mgr inż. Mariola Kochowska
umik@bolkow.pl

pok. nr 15

tel. 15

Podinspektor ds. Pozyskiwania funduszy

mgr Aleksandra Król-Otoka
aleksandra.krol-otoka@bolkow.pl

pok. nr 15

tel. 15

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Beata Rapp
beata.rapp@bolkow.pl

pok. nr 11

tel. 24

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Katarzyna Szywała
katarzyna.szywala@bolkow.pl

pok. nr 9

tel. 23

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik referatu GKŚ

mgr inż. Radosław Łukasiński
radoslaw.lukasinski@bolkow.pl

pok. nr 7

tel. 31

Inspektor ds. ochrony środowiska

mgr Magdalena Zieleniewicz
magdalena.zieleniewicz@bolkow.pl

pok. nr 2

tel. 17

Podinspktor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

mgr Izabela Grudzień
izabela.grudzien@bolkow.pl

pok. nr 2

tel. 30 

Inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich

mgr Agnieszka Siwiaszczyk

agnieszka.siwiaszczyk@bolkow.pl

pok. nr 4

tel. 18

Podinspektor ds. drogownictwa

mgr Rafał Polański

rafal.polanski@bolkow.pl

pok. nr 2

tel. 30

STANOWISKA SAMODZIELNE

Inspektor ds. budownictwa

mgr Renata Siemion
renata.siemion@bolkow.pl

pok. nr 15

tel. 38

Inspektor ds. lokalowych

Maria Leń
maria.len@bolkow.pl

pok. nr 6

tel. 39

Inspektr ds. obsługi Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Plucińska-Wutka
biurorady@bolkow.pl

pok. nr 5

tel. 13

Inspektor
ds. kadr i ubezpieczeń

mgr inż. Małgorzata Stasiak
malgorzata.stasiak@bolkow.pl

pok. nr 7

tel. 25

Referent ds. kancelaryjno-technicznych

Mariola Maciak

pok. nr 9

tel. 12

Inspektor ds. ewidencji ludności

Jolanta Kowalska-Kobza
jolanta.kowalska-kobza@bolkow.pl

pok. nr 10

tel. 20

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

mgr Edyta Szpyrka
edyta.szpyrka@bolkow.pl

pok. nr 10

tel. 28

Inspektor ds.
obronności, zarządzania kryzysowego i ppoż.

mgr Marzena Spicera
umso@bolkow.pl

pok. nr 13

tel. 45

Inspektor ds. informatyki, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

mgr inż. Rafał Bonna rafal.bonna@bolkow.pl

pok. nr 15

tel. 16

Inspektor ds. społeczno-administracyjnych

mgr Angelika Pisulska-Jędrusiak
angelika.pisulska@bolkow.pl

pok. nr 14

tel. 44

Inspektor
ds. Promocji Gminy

mgr Natalia Mataczyńska
promocja@bolkow.pl

pok. nr 13

tel. 37 

 

 

 

Punkt informacyjny

 stażyści

 

  

Stanowiska obsługi

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-08-25 10:05:31
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-09-02 08:08:53
Ostatnia zmiana:2018-11-09 10:18:29
Ilość wyświetleń:44913