Zamknij okno Drukuj dokument

Burmistrzem Bolkowa jest mgr Jarosław Wroński

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:  
- reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
- podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,  
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,  
- zapewnienie przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,  
- okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,  
- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,  
- rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,  
- udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,  
- czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,  
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy,  
- upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,  
- ustalenie regulaminu pracy Urzędu,  
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady i Zarządu.

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-08-25 09:58:44
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-09-25 10:00:29
Ostatnia zmiana:2008-09-25 10:01:16
Ilość wyświetleń:13266