Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków

 

Bolków, dnia 31 maja 2017r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BOLKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków

 

    na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 7 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r.

   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1, 59-420 Bolków (pok. nr 15), w godzinach od 8:00 do 15:00.

 Zmiana studium obejmuje:

  1. obszar położony w obrębie Świny, w rejonie zamku, którego granice określa załącznik graficzny nr 1 do Uchwały Nr XXVI/161/17  z dnia 27 stycznia 2017r.;
  2. wprowadzenie ustaleń dotyczących obszaru Natura 2000 Dobromierz PLH 020034. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonych dokumentów.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bolkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jako wniesione na  piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Projekt studium do pobrania - pobierz (44MB)

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Siemion
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Szpyrka
Data wprowadzenia:2017-05-31 07:49:31
Opublikował:Edyta Szpyrka
Data publikacji:2017-05-31 07:53:07
Ostatnia zmiana:2017-06-07 09:51:51
Ilość wyświetleń:98

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij