Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 136/2019 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Bolków.

 

Zarządzenie Nr 136/2019
Burmistrza Bolkowa

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania praw
i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Bolków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 17 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) art. 52 ust. 9 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203 z późn. zm.) oraz uchwały nr VIII/62/19Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 czerwca 2019 r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat, Burmistrz Bolkowa zarządza co następuje:

§ 1. Upoważniam Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia do:

1) załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dotyczącym zwolnień z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kierowanych przez siebie placówkach, na zasadach określonych przez Radę Miejskąw Bolkowie,

2) do wykonywania w imieniu Burmistrza Bolkowa praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Bolków, o których mowa w art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 pkt 2, obejmuje w szczególności upoważnienie do:

1) wydawania postanowień dotyczących postępowania egzekucyjnego,

2) wystawiania i przesyłania zobowiązanemu upomnień,

3) wystawiania i przesyłania do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych dotyczących niepodatkowych należności budżetowych - opłat wskazanych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nich należności wraz z kosztami egzekucyjnymi wraz z informacją, a także wniosków o nadanie klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej,

4) zawiadomienia organu egzekucyjnego o każdej zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz o zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego i ustaniu przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego, okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej w wyniku zdarzeń zaistniałych po dniu wystawienia tytułu wykonawczego, a także o zobowiązanym i jego majątku w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej.

§ 3. Upoważnienia udzielam na czas sprawowania funkcji przez Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Zarządzenie.136.2019.2019-09-02 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom decyzje (171.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Szywała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2019-12-09 10:28:35
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2019-12-09 10:33:57
Ostatnia zmiana:2019-12-09 10:33:59
Ilość wyświetleń:124

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij