Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 111/2019 sprawie określenia zasad ustalenia wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków oraz zasad odstąpienia od procedury eksmisyjnej.

 

Zarządzenie Nr 111/2019
Burmistrza Bolkowa

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków oraz zasad odstąpienia od procedury eksmisyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 18 ust. 1, 2 i 3, art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ), Uchwały Nr XXXVII/227/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolków na lata 2018-2023 ( Dz.Urz. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 5363 ) oraz § 9 ust. 1 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bolkowie ( załącznik do zarządzenia Nr 24/2019 r. Burmistrza Bolkowa z dnia 26 lutego 2019 r. ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego z zastrzeżeniem ust. 2 i 3  ustala się w wysokości czynszu za dany lokal ustalonego w oparciu o ocenę wartości użytkowej lokalu zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Bolkowa w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków.

2. Wysokość odszkodowania za zajmowanie lokalu socjalnego bez tytułu prawnego ustala się w wysokości czynszu za lokal socjalny wynikającego z zarządzenia Burmistrza Bolkowa w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków.

3. W lokalach w których stawki czynszu zostały ustalone w sposób indywidualny wysokość odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego ustala się w wysokości 100% stawki czynszu jaka obowiązywałaby, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

§ 2. Zasady odstąpienia od procedury eksmisyjnej

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi w szczególności, takimi jak wiek, stan zdrowia oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego, Burmistrz Bolkowa może odstąpić od podjęcia procedury eksmisyjnej wobec osób, które utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego określonego we właściwych przepisach prawa miejscowego dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków .

2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi w szczególności, takimi jak wiek, stan zdrowia oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego, Burmistrz Bolkowa może odstąpić od podjęcia procedury eksmisyjnej wobec osób, które utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego, przyznanego na skutek utraty mieszkania w wyniku zdarzeń losowych.

3. Warunkiem odstąpienia od procedury eksmisyjnej jest terminowe opłacanie odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego, niedopuszczanie do powstania szkód lub niszczenia lokalu oraz urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania. W przypadku braku terminowej wpłaty odszkodowania, zostanie podjęta procedura eksmisyjna.

§ 3.  Odszkodowania podlegają aktualizacji, zgodnie z zasadami aktualizacji stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Bolków .

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Siwiaszczyk
Data utworzenia:2019-07-12 14:39:33
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2019-07-19 11:39:47
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2019-07-19 11:41:57
Ostatnia zmiana:2019-07-19 11:42:09
Ilość wyświetleń:176

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij