Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 29/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Miejskim w Bolkowie oraz powołania komisji.

 

Zarządzenie Nr 29/2019
Burmistrza Bolkowa

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Miejskim w Bolkowie oraz powołania komisji.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 7 pkt 3, art. 11 – 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym  w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków.

§ 2. Kandydaci ubiegający się o wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Miejskim w Bolkowie winni spełniać warunki określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1, powołuję się komisję ds. naboru, zwaną dalej „komisją”,  w następującym składzie:

1) Krzysztof Andrzejewski - przewodniczący komisji,

2) Katarzyna Szywała  – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji,

3) Wiesław Łęgosz – członek komisji.

2. Komisja pracować będzie na zasadach określonych w Regulaminie trybu pracy komisji  powołanej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem komunalnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Komisja działa do czasu upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem na pracownika wybranym w toku procesu naboru.

§ 4. Ustalam następujący harmonogram postępowania w sprawie naboru na wolne   stanowisko urzędnicze określone w § 1:

1) 13 marca 2019 r. – upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie ogłoszenia o naborze,

2) do dnia 25 marca 2019 r. – składanie ofert pracy przez kandydatów,

3) 26 marca 2019 r. - rozpoczęcie prac komisji i ogłoszenie informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,

4) do 31 marca 2019 r. –  rozmowy kwalifikacyjne - końcowa selekcja kandydatów,

5) w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata – ogłoszenie wyniku naboru.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                 

Załączniki

Zarządzenie 29/2019 (405.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Stasiak
Data utworzenia:2019-03-12 14:08:45
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2019-03-13 14:09:00
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2019-03-13 15:08:05
Ostatnia zmiana:2019-03-13 15:08:13
Ilość wyświetleń:141

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij