Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 8/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2019 roku.

 

Zarządzenie Nr 8/2019
Burmistrza Bolkowa

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku § 3 uchwały nr XLIX/344/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 21 stycznia 2019 r. do 03 lutego 2019 r.

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolków, na stronie internetowej Gminy Bolków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie w treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub przekazać drogą elektroniczną na adres um@bolkow.pl w terminie określonym w § 2.

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Bolków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Projekt uchwały (324.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Bucior
Data utworzenia:2019-01-21 07:00:35
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2019-01-21 13:03:44
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2019-01-21 13:21:33
Ostatnia zmiana:2019-01-21 13:21:41
Ilość wyświetleń:166

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij