Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 136/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy gminy Bolków na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE Nr 136/2018
Burmistrza Bolkowa
z dnia 30 października 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy gminy Bolków na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.  994 z późn. zm.), w związku z § 3 uchwały nr XLIX/344/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej  w Bolkowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Bolków na 2019 rok   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 30 października do 13 listopada 2018 r.                

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Bolków, na stronie internetowej gminy Bolków oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionej w § 1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub przekazać drogą elektroniczną na adres um@bolkow.pl w terminie określonym w § 2.

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Bolków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Szywała
Data utworzenia:2018-10-30 10:44:29
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2018-10-30 10:44:37
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2018-10-30 10:47:17
Ostatnia zmiana:2018-10-30 10:47:17
Ilość wyświetleń:222

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij