Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 26/2018 w sprawie wprowadzenia „Zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie”.

 

ZARZĄDZENIE Nr  26 /18
Burmistrza Bolkowa
z dnia  07 marca 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia „Zasad  rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie”.

 

Na podstawie art. 33 ust.1 i ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875), art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r.  w sprawie  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się  „Zasady rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie” stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Bolkowie:

 1. Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 2. Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
 3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
  • zakładowego plan kont dla jednostki budżetowej – załącznik nr 2,
  • zakładowego plan kont dla jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 3,
  • ewidencji podatków i opłat – załącznik nr 4,
  • wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
  • opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego.
 4. Systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

§ 3.

Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych w niniejszym zarządzeniu zasad rachunkowości powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie: nr 76/12 Burmistrza Bolkowa z dnia 20.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad  rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 01 stycznia 2018

Załączniki

Zarządzenie 26/2018 (795.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bożena Januszewska
Data utworzenia:2018-03-07 08:59:54
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2018-03-14 08:59:59
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2018-03-14 09:07:06
Ostatnia zmiana:2018-03-14 09:07:19
Ilość wyświetleń:366

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij