Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 5/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2018 roku.

Zarządzenie Nr    5 /2018
Burmistrza Bolkowa
z dnia   8  stycznia 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z § 3 uchwały nr XLIX/344/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 08 stycznia 2018 r. do 22 stycznia 2018 r.

§ 3

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolków, na stronie internetowej Gminy Bolków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4

  1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.
  2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

§ 5

Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub przekazać drogą elektroniczną na adres um@bolkow.pl. w terminie określonym w § 2.

§ 6

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Bolków.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Projekt_ program_opieki_nad_zwierzetami_2018 (364.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Halina Baron
Data utworzenia:2018-01-09 09:58:03
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2018-01-09 09:58:22
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2018-01-09 10:00:09
Ostatnia zmiana:2018-01-10 11:04:31
Ilość wyświetleń:267

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij