Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 130/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bolków na lata 2018-2020.

Zarządzenie Nr 130/2017
Burmistrza Bolkowa
z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bolków na lata 2018-2020.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), w związku z § 3 uchwały nr XLIX/344/10 Rady Miejskiej  w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania     z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego    w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

          

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bolków na lata 2018-2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

§ 3.Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolków, na stronie internetowej Gminy Bolków oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4.  1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

2.Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm. ) działające w obszarze, którego dotyczy przedmiotowa uchwała.

§ 5.Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego  w Bolkowie lub przekazać drogą elektroniczną na adres um@bolkow.pl. w terminie określonym      w § 2.

§ 6.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy i Miasta Bolków.

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

uchwała w sprawie Programu Wspierania Rodziny 2018-2020 (180.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Włodarczyk
Data utworzenia:2017-12-14 07:56:50
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2017-12-14 07:57:04
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2017-12-14 08:02:18
Ostatnia zmiana:2017-12-14 08:02:38
Ilość wyświetleń:317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij