Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Zarządzenie 100/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy gminy Bolków na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2017

Burmistrza Bolkowa

z dnia 18 października 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy gminy Bolków na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.  1875), w związku z § 3 uchwały nr XLIX/344/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Bolków na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 19 października do 2 listopada 2017 r.                

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Bolków, na stronie internetowej gminy Bolków oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionej w § 1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub przekazać drogą elektroniczną na adres um@bolkow.pl w terminie określonym w § 2.

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy i Miasta Bolków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Włodarczyk
Data utworzenia:2017-10-18 13:06:27
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2017-10-18 13:06:32
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2017-10-18 13:08:52
Ostatnia zmiana:2017-11-15 13:43:15
Ilość wyświetleń:235

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij