Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. H. Sienkiewicza w Bolkowie

 

Bolków , dnia 9 sierpnia 2017r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BOLKOWA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego przy ul. H. Sienkiewicza w Bolkowie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/138/16  Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 września 2016r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru położonego przy ul. H. Sienkiewicza w Bolkowie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

w dniach od 16 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie przy ul. Rynek 1, 59-420 Bolków (pok. nr 15), w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2017r. w sali Urzędu Miejskiego w Bolkowie o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu dokumentów należy składać na piśmie do Burmistrza Bolkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Metadane

Źródło informacji:Renata Siemion
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Szpyrka
Data wprowadzenia:2017-08-04 09:26:42
Opublikował:Edyta Szpyrka
Data publikacji:2017-08-09 09:26:29
Ostatnia zmiana:2017-08-04 09:29:06
Ilość wyświetleń:48

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij