Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Bolków

Kolorowy pasek

Statut Urzędu Miejskiego

UCHWAŁA nr XLVIII/246/06
Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

    Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. /oraz art. 20 ust.2 i art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  Rada Miejska w Bolkowie  uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

§ 2

Podstawę prawną działania Urzędu Miejskiego w Bolkowie, zwanego dalej „Urzędem”, stanowią w szczególności:

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),

2. ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1593 z późn. zm.),

3. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104  z późn.zm.).

4. statut Gminy Bolków,

5. niniejszy statut.

§ 3

1. Urząd jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy Bolków działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Urzędu mieści się w Bolkowie ul. Rynek1.

 § 4

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na gminie:

1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   oraz z innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym gminy,

2) zadań zleconych przez organy administracji rządowej na mocy ustaw szczególnych,

3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji  rządowej lub samorządowej,

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia miedzygminnego, o ile nie zostały powierzone innym jednostkom organizacyjnym gminy lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 5

Urząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ).

§ 6 

1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Bolkowa.

2. Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.

3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu. 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki

Statut (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Bonna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Bonna
Data wprowadzenia:2008-09-08 11:43:32
Opublikował:Rafał Bonna
Data publikacji:2008-09-08 11:52:29
Ostatnia zmiana:2010-10-29 13:02:27
Ilość wyświetleń:1628

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij